Podmínky provizního prodeje

1)Cestovní kancelář AC Tour Jihlava s.r.o. provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny cestovní kanceláře informovaly AC Tour Jihlava s.r.o. že jsou řádně pojištěny proti úpadku. Zákazník je informován o cestovní kanceláři pořádající vybraný zájezd v podmínkách prodeje zájezdu jednotlivých touroperátorů. Zájezdy si u AC Tour Jihlava s.r.o. zákazník objednává za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře. Cestovní kancelář AC Tour Jihlava s.r.o. si vyhrazuje právo oprav možných nepřesností v nabídce zájezdů, vzniklé při jeho zadávání do rezervačního systému.

2)Cestovní kancelář AC Tour Jihlava s.r.o. má právo odmítnout objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné nebo ty, kde zákazník uvede nesprávný, nebo časově nedostupný telefonický kontakt a není jej tak možné v otevírací době cestovní kanceláře AC Tour Jihlava s.r.o. na uvedeném telefonním čísle zastihnout.

3)Cestovní kancelář AC Tour Jihlava s.r.o. rezervuje zájezd dle objednávky zákazníka, pokud tato splňuje všechny náležitosti k této činnosti nutné. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, bude cestovní kancelář AC Tour Jihlava s.r.o. o tomto zákazníka neprodleně informovat. V případě, že je rezervace úspěšná, je o tomto zákazník zpravidla informován na v objednávce uvedeném telefonním čísle operátorem cestovní kanceláře AC Tour Jihlava s.r.o., případně elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout.

4)Po potvrzení úspěšné rezervace je zákazník informován o časovém limitu určeným pro závazné potvrzení cestovní smlouvy. Pokud se zákazník rozhodne rezervovaný zájezd závazně potvrdit cestovní kancelář AC Tour Jihlava s.r.o. ho bude informovat o nutnosti předání údajů k vyplnění závazné cestovní smlouvy a zaplacení zálohy, případně doplatku. Zákazník je povinen obratem zaslat, nebo osobně předat v kanceláři AC Tour Jihlava s.r.o., Palackého 1659/51, 586 01 Jihlava podepsanou cestovní smlouvu, nejpozději však do konce rezervační lhůty, při čemž musí brát jako závazné termíny pro platbu zálohy nebo doplatku. Cestovní kancelář AC Tour Jihlava není odpovědná za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka.

5)Za běžné zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 % z jeho plné ceny, pokud není dohodnuto jinak a následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny zájezdu, pokud není dohodnuté jinak. Podmínky termínů plateb se řídí podmínkami jednotlivých touroperátorů. Zájezdy typu „last moment“ a zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny. Úhradu zájezdu je možné provést v hotovosti, přímo v kanceláři AC Tour Jihlava, nebo bankovním převodem na účet CK AC Tour Jihlava u ČSOB Jihlava na číslo účtu 171 603 279/ 0300.

6)Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář, pořádající příslušný zájezd, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody, která by mu vznikla nepotvrzením smlouvy touroperátorem. Klient bere na vědomí, že smlouva je dvoustranný právní akt, který vzniká až konečným potvrzením obou stran, tj. klientem i touroperátorem.

7)Vzhledem k objemu zadávaných dat CK AC Tour Jihlava nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

8)CK AC Tour Jihlava u všech ubytovacích kapacit uvádí takovou kategorizaci (tj. počet hvězdiček), jako používá cestovní kancelář, která daný zájezd pořádá. Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie apartmánů a hotelů se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, vyjadřuje ohodnocení mínění pořádající cestovní kanceláře o kvalitě služeb. Toto ohodnocení tedy vyjadřuje subjektivní názor pořadatele zájezdu na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska požadavků středoevropského cestovatele. Tato stupnice nemá žádnou souvislost s mezinárodním označením hotelů hvězdičkami či apartmánů symbolem klíčů: *velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem a jednoduchým rozsahem stravování, je-li v ceně **jednoduché ubytování určené pro méně náročné a nenáročné turisty s jednoduchým rozsahem stravování, je-li v ceně *** běžný turistický standart ubytovacích kapacit **** velmi kvalitní ubytování, vyšší standart služeb ***** luxusní ubytování pro nejnáročnější

9)CK AC Tour Jihlava. nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení v případě, že zákazník hradí zájezd složením peněz v pobočce banky nebo na poště. K tomuto účelu tak zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, případně poštou. V případě, že zákazník skládá částku za zájezd v sídle společnosti CK AC Tour Jihlava je mu vystaven řádný příjmový pokladní doklad.

10)Doklady potřebné k nastoupení zájezdu obdrží zákazník od CK AC Tour Jihlava neprodleně po jejich obdržení od touroperátora, případně od příslušné cestovní kanceláře. Pokud klient tyto doklady neobdrží sedm dní před zájezdem, je povinen o této skutečnosti informovat CK AC Tour Jihlava.

11)U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u zahraničního partnera cestovní kanceláře. V takovém případě je CK AC Tour Jihlava oprávněná požadovat podle podmínek dané cestovní kanceláře zálohu ve výši 100% ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ní stejně tak ihned i storno podmínky dané cestovní kanceláře. V případě neúspěšné rezervace však neplatí podmínky bodu 9. a záloha se vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

12)Reklamaci k Vašemu zájezdu je třeba zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu, nejlépe potvrzený delegátem CK, fotografie atd. Vše je nutno zaslat na e-mail actour@ji.cz, poštou, nebo osobně na adresu sídla CK AC Tour Jihlava. AC Tour Jihlava dle zákona nezodpovídá za pořádající cestovní kanceláří poskytnuté služby a taky nevyřizuje jejich jménem reklamaci. Po obdržení reklamace je tato zaslána pořadateli zájezdu, kterým je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

13)CK AC Tour Jihlava si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může CK AC Tour Jihlava odmítnout zákazníka, který nevyplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

14)CK AC Tour Jihlava prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním marketingovým účelům společnosti AC Tour Jihlava. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění). Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti. Podle zákona máte kdykoliv právo písemně žádat CK AC Tour Jihlava o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás AC Tour Jihlava zpracovává

VYBERTE SI Z NAŠÍ

NABÍDKY ZÁJEZDŮ

Zobrazit nabídku zájezdů
Ohodnotit nás můžete zde